top of page

אתה יודע מה זה ריטיינר?

ריטיינר הוא מכשיר שאמור להחזיק את השיניים במקומן. במיוחד לאחר טיפול יישור שיניים, כדאי לשמור על שיניים ישרות. ישנם מחזיקים רופפים וקבועים. 

מהו ריטיינר רופף?

הוא מיישר שניתן ללבוש בלילה. זה בעיקר כמו מגן מפלסטיק שניתן להניח על השן. זה מונע מהשיניים לזוז וגם מגן עליהן במקרה של ברוקסיזם או לחיצה.

מהו ריטיינר קבוע?

מחזיק קבוע מוחדר על פני השטח הלשוניים או הפלטיני של השן מכלב לכלב. הוא מקובע שם עם דבק ואמור להישאר שם הרבה שנים. 

bottom of page